HomePALLAS

Articles originating from PALLAS


(Fotocredit: ©Dean Calma / IAEA)
De minister voor Medische Zorg, Bruno Bruins, heeft de Tweede Kamer geïnformeerd over de voortgang van het PALLAS-project. In de Kamerbrief geeft de minister een update over het PALLAS-initiatief en het proces met betrekking tot private investeerders. De minister benadrukt in de brief dat het van gr
Jaaroverzicht PALLAS
Bron: PALLAS | 16 april 2019
Met deze publicatie willen wij alle belanghebbenden rond de PALLAS-reactor informeren over de voortgang van het PALLAS-project. We zijn voor deze tweede editie o.a. in gesprek gegaan met twee nucleair geneeskundigen, een patient die behandeld is met medische isotopen en met onze eigen medewerkers. P
Een schematische weergave van de PALLAS-reactor, gezien vanaf de Belkmerweg.
Minister Bruins van VWS (Medische Zorg en Sport) informeert de Tweede Kamer vandaag middels een brief over de voortgang van PALLAS. Daarin geeft hij een toelichting op de status van de opdrachten van PALLAS: ontwerp en bouw, vergunningen, Business Case en (private) financiering. De terugbetaaltermij
Stichting Voorbereiding Pallas-reactor voert vanaf de maand augustus boorwerkzaamheden uit op de Onderzoekslocatie Petten (OLP) en in de berm van de Westerduinweg. Ter voorbereiding op de aanvraag voor de kernenergiewetvergunning voor de PALLAS-reactor, worden sinds 2012 onderzoeken gedaan naar de e
Rijk en provincie committeerden zich in 2012 om gezamenlijk € 80 miljoen beschikbaar te stellen voor een nieuwe onderzoeksreactor Pallas in Petten. Deze is belangrijk voor de levering van medische isotopen voor diagnose en behandeling van kankerpatiënten, en voor behoud van hoogwaardige kennis en we
Stichting Voorbereiding Pallas-reactor voert in de maand augustus boorwerkzaamheden uit op de Onderzoekslocatie Petten (OLP) en in de berm van de Westerduinweg. Ter voorbereiding op de aanvraag voor de kernenergiewetvergunning voor de PALLAS-reactor, worden sinds 2012 onderzoeken gedaan naar de eige
De Burgemeester en wethouders van de gemeente Schagen hebben deze week een positief advies afgegeven over de bestemmingsplanprocedure van PALLAS. Begin dit jaar heeft Stichting Voorbereiding PALLAS-reactor (PALLAS) het milieueffectrapport (Plan-MER) en het ontwerp voor de herziening van het bestemmi
Met deze publicatie willen wij alle belanghebbenden rond de PALLAS-reactor informeren over de voortgang van het PALLAS-project. Ook willen we graag laten zien wie we zijn, waar we voor staan en hoe onze organisatie werkt. Het jaaroverzicht lees je door op deze link te klikken: Pallas in Beeld 2017.
Op 26 april heeft het kabinet een brief aan de Tweede Kamer gestuurd over de vervolgonderzoeken van de Hoogambtelijke Werkgroep “Nucleair Landschap”. In deze brief neemt het kabinet een standpunt in over twee zaken: Hoe kan de verwerking van het historisch radioactief afval op de Onderzoekslocatie v
De Stichting Voorbereiding PALLAS-reactor (PALLAS) heeft het milieueffectrapport (plan-MER) en het ontwerp voor de herziening van het bestemmingsplan bij de gemeente Schagen ingediend. De herziening van het bestemmingsplan, het Beeldkwaliteitsplan en het Plan-MER PALLAS maken hiermee de toekomstige
De Stichting Voorbereiding PALLAS-reactor (PALLAS) heeft het Argentijns-Nederlandse bedrijf ICHOS, (INVAP en de TBI-bedrijven Croonwolter&dros – Mobilis) uitgekozen voor het ontwerp en de bouw van de ‘state-of-the-art’ PALLAS-reactor. Vanaf 2025 zal PALLAS een van ’s werelds toonaangevende leveranci
De Engelse publicatie van Nucleair Nederland over medische isotopen.